Năm 2020 có nên đầu tư bất động sản?

Năm 2020 có nên đầu tư bất động sản?

Bất động sản vẫn luôn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Tuy nhiên, năm 2019, tỷ suất lợi nhuận của bất động sản được thống kê thấp...