VIDEO CHỌN LỌC

Khám phá hang động chứa nhiều dơi nhất trên thế giới
Bracken (Texas, Mỹ) là "nhà" của khoảng 20 triệu con dơi, khiến hang động này trở thành hnơi chứa nhiều dơi nhất trên thế giới.